Kursy na Ratownika Wodnego organizujemy cyklicznie przez cały rok.

Chcesz dołączyć do kursu? Wyślij formularz zgłoszeniowy.

Etap I szkolenia Ratownika wodnego


Cena: 750 zł (+ 25 zł egzamin kwalifikacyjny)
Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 14 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

 • przepłynie dystans 200 m
 • przepłynie dystans 5 m pod lustrem wody
 • przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do żabki / bez pracy RR /, łącznie dystans 50 m, po 25 m każdym sposobem

Kursant otrzymuje stopień Młodszego Ratownika Wodnego oraz  I etap Ratownika Wodnego MSW 

Etap II szkolenia Ratownika wodnego


Cena: 750 zł (+ 25 zł egzamin kwalifikacyjny)

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 16 lat i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący:

 • przepłynie, stylem dowolnym dystans 100 m w czasie do 1: 50 sek
 • przepłynie dystans 200 m (jak na Kartę pływacką)
 • przepłynie dystans 15 m pod lustrem wody
 • przepłynie po skoku ze słupka żabką na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do żabki / bez pracy RR /, łącznie dystans 100 m, po 50 m każdym sposobem

Kursant otrzymuje stopień Ratownika Wodnego oraz  II etap Ratownika Wodnego MSW

Etap III szkolenia Ratownika wodnego


Cena: 450 zł (+ 25 zł egzamin kwalifikacyjny)

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 17 rok życia i zaliczy sprawdzian wstępny obejmujący: 

 • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 08: 10, 00 min.
 • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie
 • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka/  sposobem ratowniczym/ z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1 min. 
 • przepłynięcie, po skoku startowym stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do stylu klasycznego/bez pracy RR/, łącznie dystans 100 m / po 50 m
 • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się

 Kurs kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu MSW

Kursy ratownika wodnego


Szkolenie ratownika wodnego - MSW
Cena szkolenia obejmującego wszystkie etapy (I + II + III) – 1550 zł + 25 zł egazmin kwalifikacyjny
według przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym/Dz. U. 2012 r. poz. 747 / po ukończeniu, którego i zaliczeniu egzaminów teoretycznych i praktycznych, wydane zostaną zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która ukończyła 17 rok życia i zaliczy sprawdzian obejmujący:

 • przepłynięcie stylem dowolnym, po skoku startowym, 400 m w czasie nie dłuższym niż 08:10,00 min.
 • przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem 1 – go przedmiotu leżącego na dnie
 • przepłynięcie, po skoku startowym ze słupka / sposobem ratowniczym / z głową nad powierzchnią wody dystansu 50 m w czasie poniżej 1 min
 • przepłynięcie, po skoku startowym, stylem klasycznym na piersiach i sposobem na plecach z pracą NN do stylu klasycznego / bez pracy RR /, łącznie dystans 100 m /po 50 m/
 • holowanie tonącego na dystansie 75 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania/każdym na dystansie 25 m bez zatrzymywania się

Przyrzeczenie Ratownika Wodnego


Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swe godło "niebieski krzyż i złotą kotwicę" – przyrzekam sumiennie i w pełnym poczuciu odpowiedzialności moralnej wypełniać swoje obowiązki społeczne. Dopóki zdrów będę, bez względu na pogodę, porę dnia i nocy przez okres całego roku pospieszę z pomocą ludziom, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie utraty życia w wodzie. Wszystkie swe siły i umiejętności wykorzystam dla zmniejszenia nieszczęśliwych wypadków utonięć, nie zapominając, że od mojej postawy i działania zależne może być życie ludzkie.

Skontaktuj się z nami!

  PŁYWALNIA ZSSIO W GDAŃSKU ŻABIANKA

  INFORMACJE O NAUCE PŁYWANIA - PŁYWALNIA NA ŻABIANCE

  ul. Subisława 2280-354 Gdańsk

  Tel. kom. +48 783 611 757

  Zobacz na mapie →

  PŁYWALNIA GDAŃSK-KOKOSZKI

  ul. Azaliowa 1880-177 Gdańsk

  INFORMACJE O PŁYWANIU REKREACYJNYM I AQUA AEROBIKU

  Tel. kom. +48 725 611 757 – recepcja

  Tel. +48 (58) 345 10 10 - recepcja

  INFORMACJE O NAUCE PŁYWANIA - PŁYWALNIA GDAŃSK KOKOSZKI

  Tel. +48 695 822 008 - nauka pływania

  Kontakt telefoniczny w sprawie nauki pływania w godzinach:
  pon.-pt. 9:00-18:00, sb.-niedz. 09:00-16:00

  Zobacz na mapie →