Nauka pływania, basen, pływanie rekreacyjne

logo

Badanie wody

Badanie wody

Stan wody - 07/05/2024

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. (Dz. U. 2015, poz. 2016), woda na basenie spełnia wymaganie określone w rozporządzeniu.

Aktualne Badania

Sprawozdanie z badań

Ocena jakości wody

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni Gdańsk Kokoszki za rok 2023